Location

Where are the hotels/ guesthouses in Chau Doc?

Victoria Chau Doc Hotel  

Address: 1 Lê Lợi, Tp. Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3865 010
-------xx-------

Hung Cuong Hotel
Address: 96 Đống Đa,, p. Châu Phú A, Tp. Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3568 111
-------xx-------

Hotel Đồng Xanh  

Address: 227 Nguyễn Tri Phương, Khóm Hoà Bình, Phường Vĩnh Mỹ, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3869 555
-------xx-------

Trung Nguyen Hotel  

Address: 86 Bạch Đằng, Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang
-------xx-------

Ngoc Phu Hotel  

Address: 17 Doc Phu Thu Street, A Ward, Chau Doc Township
Phone: 0296 3868 666
-------xx-------

Chi Nguyen hotel  

Address: Số 01, Đương 30/4, Phường B. TP Châu Đốc,An Giang, Việt Nam, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 6260 260
-------xx-------

Hotel Đông Bảo  

Address: 21 Phan Văn Vàng, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3569 789
-------xx-------

Guesthouse PHONG LAN  

Address: 452 Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3868 839
-------xx-------

Guesthouse Minh Trang  

Address: Tân Lộ Kiều Lương, Vĩnh Tây 2, Núi Sam, Tp. Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3569 578
-------xx-------

MURRAY Guesthouse  

Address: 11-15 Trương Định, Châu Phú B, Tp. Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3562 108
-------xx-------

Hotels Hai Van  

Address: 102-104 Hoàng Diệu, Châu Phú B, Tp. Châu Đốc, An Giang
-------xx-------

Ngoc Thuy Guesthouse
Address: 120, Nguyễn Tri Phương, Phường Châu Phú B, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Phone: 091 577 75 78
-------xx-------

Hoa Ly Guesthouse  

Address: 141/7-9 Phan Dinh Phung, Chau Doc, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Phone: 091 777 20 30
-------xx-------

Hotel SFO  

Address: Quốc lộ 91, P. Núi Sam, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3862 809
-------xx-------

Thanh Van Hostel  

Address: 398 Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Phone: 093 912 23 33
-------xx-------

Hotel Hải Châu  

Address: 63 Sương Nguyệt Anh, Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 6260 066
-------xx-------

Hotel Huệ Bình  

Address: Tân Lộ Kiều Lương, P. Núi Sam, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3568 468
-------xx-------

Chau Pho Hotel

Address: Trưng Nữ Vương, Châu Phú B, Tp. Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3564 139
-------xx-------

Guesthouse 20  

Address: 167 Lê Lợi, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
-------xx-------

Guesthouse Ngọc Mây  

Address: 396 Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
-------xx-------

Dinh Thanh Cong Guesthouse  

Address: Trưng Nữ Vương, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 6544 499
-------xx-------

Hotel Bảo Bảo  

Address: 128 Trưng Nữ Vương, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3562 759
-------xx-------

Thanh Nha Guest House  

Address: Tan Lo Kieu Luong Street, Chau Doc Town, An Giang
Phone: 0296 3862 243
-------xx-------

Hotel Đại Lợi  

Address: 68 Nguyễn Văn Thoại, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3566 619
-------xx-------

HAI VAN motels  

Address: 102-104 Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Phone: 094 378 00 33
-------xx-------

Thuan Loi Hotel  

Address: 18, Tran Hung Dao Street, Chau Doc Township, Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3866 134
-------xx-------

Hotel Lâm Hưng Ký  

Address: 138 Trưng Nữ Vương, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3561 981
-------xx-------

Thanh Van Hostel 2  

Address: 396 Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Phone: 093 912 23 31
-------xx-------

Hotel Thanh Mai  

Address: 23-25, Phan Văn Vàng, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3867 622
-------xx-------

Hotel Triệu Tường  

Address: 128 Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
-------xx-------

Long Chau Hotel  

Address: Cluster 8, Chau Phu A Ward, Chau Doc township (Khóm 8, Phường Châu Phú A- Tx Châu Đốc)
Phone: 0296 3861 249
-------xx-------

Song Hào  

Address: Thu Khoa Huan, Chau. Doc, An Giang 880000
Phone: 0296 3568 886
-------xx-------

Guesthouse Thanh Bình B  

Address: 85 Lê Lợi, Châu Phú B, Tp. Châu Đốc, An Giang
-------xx-------

Guesthouse Hương Thủy  

Address: Quốc lộ 91, P. Núi Sam, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3861 017
-------xx-------

Floating Hotel  

Address: 443 Bis, LE Loi Street, Chau Doc City, AN Giang Province, AG
Phone: 091 784 15 04
-------xx-------

Vinh Phuoc Hotel  

Address: 12-14 Quang Trung St, Chau Doc (12 -14 Quang Trung, thị xã`Châu Đốc), Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3866 242

Guesthouse Thanh Nam 2  

Address: 10 Quang Trung, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 2212 616
-------xx-------

Guesthouse Vy Khanh  

Address: 521 Thủ Khoa Huân, 0, Tp. Châu Đốc, An Giang
Phone: 0296 3866 069
-------xx-------
 
The Guesthouse is approximately 5 - 6 hours (270 km / 174 miles) from Ho Chi Minh City, 3 hours (120 km / 72 miles) from Can Tho, and 4.5 hours (200 km / 124 miles) from Phnom Penh.Estimated times based on overland travel
 
The best way to travel between Chau Doc and Phnom Penh is by Hang Chau Express. The speedboat trip takes approximately 4 hours, with daily departures.

What to see in Chau Doc
Cho Chau Doc
Canal circuit
Crocodile farm
Fish farms
Ket Mountain
Nui Sam temples
Oc Eu trip
Oxracing
Tram Chim Sanctuary